Galaxy Cinema

Giới thiệu

Rạp Chiếu Phim Galaxy là một trong những rạp chiếu phim tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đến Galaxy tận hưởng siêu phẩm Hollywood ! Website: https://www.galaxycine.vn/

Thông tin Galaxy Cinema

Danh mục
Giải trí

Ưu đãi mGift Galaxy Cinema

Ưu đãi thị trường Galaxy Cinema

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 718 kinh Dương Vương, Q.6, TP.HCM

    08 3817 2398
    9:00 - 22:00
    7.53 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay