Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Hotkids

Giới thiệu

Công ty cổ phần Hotkids Việt Nam, là một trong những đơn vị tiên phong đưa giáo dục sớm vào Việt Nam, tuy thời gian hoạt động chưa lâu, nhưng những chuyên gia sáng lập Hotkids đã có một quá trình rất dài nghiên cứu sâu về Giáo dục sớm, thai giáo, chắt lọc tinh hoa của các nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, đặc biệt là tư duy giáo dục ưu việt của dân tộc Do Thái trước khi chính thức đưa Hotkids ra thị trường Việt Nam.

Thông tin

Danh mục
Giáo dục