Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Cửa hàng Kho Xanh

Giới thiệu

Cửa hàng thiết lập và vận hành chuỗi cung ứng cho các sản phẩm lành sạch (cả thực phẩm và phi thực phẩm), sản xuất tại Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu của mọi nhà. Phổ biến phương thức làm nông ‘thuận tự nhiên, từng bước giảm thiểu tiến tới không sử dụng hóa chất để không gây hại cho Con người và Môi trường.

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • Kiot số 6, CT8B, TDP5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

    0985 454 887
    8:00 - 22:00
    1,138.08 km