Viên giải rượu Nomikai Bancho

Giới thiệu

Viên giải rượu Nomikai Bancho là sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khoẻ được sản xuất bởi Công ty TNHH Seiko Yakushin Kogyo (Chiba, Nhật Bản), và được nhập khẩu bởi Công ty Cổ phần Kizuna (Kizuna Group) với thương hiệu Thực Phẩm Chức Năng Plus One. Viên giải rượu Nomikai Bancho đã được Bộ Y Tế - Cục An Toàn Thực Phẩm cấp giấy phép xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 21880/2015/ATTP-XNCB.

Thông tin Viên giải rượu Nomikai Bancho

Danh mục
Sản phẩm thực phẩm
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay