Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Nhà hàng Magnolia Kitchen & Cafe

Giới thiệu

Nhà hàng Magnolia Kitchen & Cafe là nơi bạn có thể trải nghiệm những món ăn gia đình, được chế biến cẩn thận, tỉ mỉ bằng tất cả cái tâm của người đầu bếp. Website: http://www.magnolia-kitchen.com/

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 190 -192 Đề Thám, Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP HCM

    08 3920 3047
    7:00 - 23:00
    1.30 km