Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Nhà hàng Mộc Vietnames Fine Food

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • SB8-1 - Mỹ Khánh 2 - Phú Mỹ Hưng - Nguyễn Đức Cảnh, Q7

    08. 5412 3617
    7:00 - 22:30
    5.93 km