NH hải Đăng

Giới thiệu

Thông tin NH hải Đăng

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift NH hải Đăng

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 31A Nguyễn Thông, P7, Q3, TPHCM

    0839 333 254
    Từ thứ 2 đến Chủ Nhật (10:00-22:00)
    670 m
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay