Paolo and Chi

Giới thiệu

Thông tin Paolo and Chi

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 284 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

    04.39 339 727 - 0915 663 993
    11:00-3:00
    1,146.62 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay