Phở Haru

Giới thiệu

Thông tin Phở Haru

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift Phở Haru

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 93-95 Phó Đức Chính, Quận 1, TPHCM

    08. 3914 0333
    7:00-22:00
    1.36 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay