Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Mì cay Quả Cầu Lửa

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 8 Trường Sơn, P. 15, Q.10, Tp. HCM

    0937 479 707
    9:00 - 22:00
    3.09 km