Mì cay Quả Cầu Lửa

Giới thiệu

Thông tin Mì cay Quả Cầu Lửa

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift Mì cay Quả Cầu Lửa

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 8 Trường Sơn, P. 15, Q.10, Tp. HCM

    0937 479 707
    9:00 - 22:00
    3.09 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay