Nhà hàng San Hô Đỏ

Giới thiệu

Thông tin Nhà hàng San Hô Đỏ

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift Nhà hàng San Hô Đỏ

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 147 Nguyễn Thị Nhỏ, Q11, TPHCM

    0938 224 232
    17:00 - 22:00
    4.16 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay