Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Nhà hàng San Hô Đỏ

Giới thiệu

Thông tin

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 147 Nguyễn Thị Nhỏ, Q11, TPHCM

    0938 224 232
    17:00 - 22:00
    4.16 km