Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay
Snap cafe

Giới thiệu

More than just a café... Evenings: live music, quiz nights, pool table and more... Daytime: A fun family oriented café & restaurant. At all times: great food, draught beer & wine!

Thông tin

Danh mục
Thức ăn nhanh và thức uống

Ưu đãi mGift

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 32 Trần Ngọc Diện, Phường Thảo Điền, Quận 2, HCM

    08 35194532
    09:00 - 21:00
    6.22 km