Thai Street

Giới thiệu

Authentic Thai Food in a fun street-food setting. All the favorites of Thailand - Tom Yum Goong, Red and Green Curries, Som Tum - prepared by our Thai chef

Thông tin Thai Street

Danh mục
Ẩm thực-Nhà hàng

Ưu đãi mGift Thai Street

Ưu đãi liên quan

Địa điểm áp dụng(1 địa điểm)

  • 26 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2, HCM (Hẻm chính giữa siêu thị K-Market và Cửa hàng đồ chơi My Kingdom)

    08 66549525
    09:00 - 21:00
    5.84 km
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay