Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Việt Times6 tháng trước

Sử dụng phím tắt thay cho thao tác chuột không những giúp tiết kiệm thời gian mà còn cải thiện kỹ năng làm việc với PowerPoint của bạn rất nhiều.

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Thao tác cơ bản

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Thao tác với Ribbon

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Di chuyển trong text box

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Chuyển giữa các slide

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Lựa chọn

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Cắt dán

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Định dạng chữ

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Bình luận (comment)

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Tùy chỉnh cách xem

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Chèn biểu tượng

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Xóa

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Chèn

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Menu trợ giúp

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Di chuyển, chọn đối tượng

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Định dạng đối tượng

100 phím tắt PowerPoint cơ bản không thể không biết

Trình chiếu

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư

http://vnreview.vn/tu-van-may-tinh/-/view_content/content/2197120/100-phim-tat-powerpoint-co-ban-khong-the-khong-biet

Phúc Thịnh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0