Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

27 phụ nữ Mỹ lao khỏi máy bay lập kỷ lục nhảy dù thế giới

Kỷ lục lần nhảy dù có nhiều phụ nữ tham gia nhất thế giới được xác lập trên bầu trời thành phố Sebastian, bang Florida.

27 phụ nữ lao khỏi máy bay lập kỷ lục nhảy dù thế giới

Vũ Phong (Video: CGTN)

Vũ Phong (Video: CGTN)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0