Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Lợi ích khi sử dụng tờ khai hải quan điện tử

Nhân Dân14 tháng trước

Cổng Thông tin tờ khai hải quan điện tử (địa chỉ: http://tkhqdt.customs.gov.vn), được Tổng cục Hải quan xây dựng, nhằm cung cấp tờ khai hải quan điện tử để doanh nghiệp, người dân thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), thủ tục thanh toán qua ngân hàng, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường… Hoạt động từ tháng 3-2017, đến nay, Cổng có gần 36 nghìn lượt truy cập, tra cứu thông tin tờ khai. Cơ quan hải quan đã cấp quyền truy cập cho gần 1.100 tài khoản và tiếp tục tiếp nhận các yêu cầu cấp tài khoản, kết nối hệ thống.

Lợi ích khi sử dụng tờ khai hải quan điện tử

Cổng Thông tin tờ khai hải quan điện tử (địa chỉ: http://tkhqdt.customs.gov.vn), được Tổng cục Hải quan xây dựng, nhằm cung cấp tờ khai hải quan điện tử để doanh nghiệp, người dân thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), thủ tục thanh toán qua ngân hàng, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường… Hoạt động từ tháng 3-2017, đến nay, Cổng có gần 36 nghìn lượt truy cập, tra cứu thông tin tờ khai. Cơ quan hải quan đã cấp quyền truy cập cho gần 1.100 tài khoản và tiếp tục tiếp nhận các yêu cầu cấp tài khoản, kết nối hệ thống.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trước kia việc khai thác thông tin tờ khai hải quan được thực hiện thông qua tờ khai hải quan giấy do doanh nghiệp cung cấp. Trường hợp cần xác minh, đơn vị yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tờ khai gốc, hoặc điện thoại trực tiếp cho hải quan địa phương, hoặc gửi thông tin cho cơ quan hải quan bằng thư điện tử. Quá trình này gây mất thời gian của tất cả các bên liên quan. Nhưng hiện nay, việc tra cứu qua Cổng được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu kiểm tra thông tin ngay tại thời điểm tiếp nhận C/O. Vì vậy, hoạt động cấp C/O nhanh, chính xác hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Ðược biết trong các nhóm khách hàng sử dụng Cổng, khối ngân hàng có số lượng tra cứu lớn nhất. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, trước kia truy cập vào Cổng thông tin của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn) để tra cứu theo mã số và số tờ khai do khách hàng cung cấp, nhưng cho kết quả không cụ thể và chỉ thấy được tình trạng đã hoặc chưa thông quan hàng hóa của doanh nghiệp đó. Thí dụ, không có tên khách hàng ở nước ngoài, không có giá trị, tên mặt hàng. Cách tra cứu qua Cổng như hiện nay được đơn giản hóa, thông tin cụ thể số liệu cung cấp chi tiết hơn, giúp công tác kiểm tra thuận lợi rất nhiều.

Tờ khai hải quan được sử dụng trong nhiều hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan quản lý khác nhau như: hoạt động kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hoàn thuế, thanh tra thuế, kiểm tra thuế, thanh toán, nộp thuế, bảo lãnh thuế nhập khẩu của các tổ chức tín dụng…Vì thế, việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử góp phần tích cực thực hiện các nội dung "giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu" và "kết nối chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành và với cơ quan hải quan" như yêu cầu tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

VĨNH KHANG

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0