Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC

Nhân Dân14 tháng trước

Ngày 19-10, tại TP Hội An (Quảng Nam) diễn ra Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC (SFOM). Ðây là một trong các hội nghị nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM).

Ngày 19-10, tại TP Hội An (Quảng Nam) diễn ra Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC (SFOM). Ðây là một trong các hội nghị nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM).

Tại hội nghị SFOM, các đại biểu cùng đánh giá lại toàn bộ các ưu tiên và đề xuất đưa ra trước đây để thảo luận và đưa vào Dự thảo Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra vào ngày 21-10 tới. Trên cơ sở đó, dự kiến các Bộ trưởng sẽ ra Tuyên bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm và định hướng của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong thời gian tới.

PV

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0