Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đác Lắc khai trương dịch vụ hành chính công trực tuyến một cửa liên thông

Nhân Dân13 tháng trước

NDĐT - Chiều 20-10, UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức lễ công bố khai trương "Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông tỉnh Đác Lắc" nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đác Lắc khai trương dịch vụ hành chính công trực tuyến một cửa liên thông

Lãnh đạo UBND tỉnh Đác Lắc ấn nút khai trương "Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông tỉnh Đác Lắc".

NDĐT - Chiều 20-10, UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức lễ công bố khai trương "Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông tỉnh Đác Lắc" nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Đác Lắc đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công của các cơ quan Nhà nước trên một hệ thống liên thông, tích hợp toàn tỉnh theo lộ trình của Nghị quyết số 36a ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Trong thời gian qua, tỉnh đã tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trong từng cán bộ, công chức, viên chức, từng cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành và người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử liên thông, trực tuyến trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn...

Theo kết quả chung của bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công được công bố, Đác Lắc đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính công. Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tại Đác Lắc đã được triển khai đến 100% các cơ quan, đơn vị, có hơn 1.540 bộ thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường được cập nhật trên hệ thống.

Tại lễ khai trương "Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông tỉnh Đác Lắc", lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc công bố bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đác Lắc, đồng thời đăng tải đầy đủ, kịp thời văn bản xin lỗi về việc trễ hạn thủ tục hành chính lên hệ thống iGate một cách công khai nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn...

Công dân hoặc tổ chức, doanh nghiệp truy cập trên internet tại địa chỉ motcua.daklak.gov.vn để tìm hiểu, đăng ký các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Các cơ quan hành chính Nhà nước cung cấp thông tin về các dịch vụ hành chính công, công khai kết quả giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp thông qua mạng internet, qua tin nhắn điện thoại…

NGUYỄN CÔNG LÝ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0