Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Thảo luận bốn chủ đề tài chính APEC ưu tiên hợp tác năm 2017

Nhân Dân14 tháng trước

NDĐT- Ngày 20-10, tại TP Hội An (Quảng Nam), Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FCBDM).

Thảo luận bốn chủ đề tài chính APEC ưu tiên hợp tác năm 2017

Thảo luận bốn chủ đề tài chính APEC ưu tiên hợp tác năm 2017

Quang cảnh hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tại Quảng Nam

NDĐT- Ngày 20-10, tại TP Hội An (Quảng Nam), Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FCBDM).

FCBDM là phiên họp thứ hai của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) và các hội nghị liên quan, với sự tham gia của các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương, các đại biểu đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và tổ chức tài chính quốc tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương tập trung thảo luận bốn chủ đề ưu tiên hợp tác trong năm 2017, bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận; Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính bao trùm.

Ngoài bốn chủ đề trên, FCBDM nghe cập nhật về tình hình triển khai Kế hoạch hành động Cebu, cập nhật các hoạt động của SOM trong Năm APEC 2017 và một số nội dung khác như: Cập nhật hoạt động của Ủy ban Kinh tế APEC; những hoạt động hợp tác trong Diễn đàn Sáng kiến Khoa học và Đời sống.

Tại hội nghị này, các đại biểu cùng trao đổi chủ đề về Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, trong đó bao gồm chiến lược quốc gia ứng phó với rủi ro thiên tai, chính sách và quản lý tài sản công chịu rủi ro thiên tai và rà soát kết quả đầu ra báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính APEC; cùng thảo luận về kết quả đầu ra hợp tác APEC về tài chính bao trùm, chia sẻ kinh nghiệm phát triển tài chính bao trùm trong khu vực và các ưu tiên trong APEC 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: Trong suốt năm qua, với vai trò chủ trì, Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các nền kinh tế, các tổ chức quốc tế tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị về 4 chủ đề này. Trong các phiên họp diễn ra hôm nay (20-10), các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế cũng như Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ báo cáo với các vị Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương xem xét về tình hình và kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất một số nội dung tiếp tục hợp tác thời gian tới.

Cũng tại đây, các đại biểu tham dự FCBDM cùng thảo luận về tình hình thực thi Chiến lược thực hiện Kế hoạch hành động Cebu; thảo luận về việc tăng cường đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết các thách thức trong dự án PPP, trong đó bao gồm cơ chế chia sẻ rủi ro. Các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương cũng thảo luận về tiến độ thực hiện BEPS trong APEC, tập trung vào các tiêu chuẩn tối thiểu và các biện pháp triển khai BEPS ưu tiên thực hiện.

Một nội dung không kém phần quan trọng là tại đây, các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương cho ý kiến về Bản Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính, rà soát lại để trình lên các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua tại phiên họp diễn ra vào ngày mai (21-10).

TẤN NGUYÊN

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0