Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

3Q 360mobi: Mùa Rank VII sắp bắt đầu, bạn cần biết tất cả những thông tin này - infogame.vn

Mùa Rank thứ 7 trong 3Q 360mobi sắp bắt đầu. Trong thời điểm mở đầu, người chơi sẽ nhận được khá nhiều phần thưởng từ các sự kiện. 3Q 360mobi: Mùa Rank VII sắp bắt đầu, bạn cần biết tất cả những thông tin này

Mùa Rank VII trong 3Q 360mobi sẽ bắt đầu từ 11/5/2017 đến hết ngày 5/7/2017.

Phần thưởng bậc

3Q 360mobi Mùa Rank VII sắp bắt đầu bạn cần biết tất cả những thông tin này infogame vn

Bậc Bạc III:

500 Xu Rank 2000 Chiến Công

Bậc Vàng III:

01 Đá Né Tránh - Tím 1000 Xu Rank

Bậc Bạch Kim III:

Phong Hồn Ngọc - ST Phép Lv 4 1500 Xu Rank

Bậc Kim Cương III:

200 Vàng 2000 Xu Rank

Bậc Cao Thủ III:

Tướng Phan Phượng (vĩnh viễn)

Bậc Truyền Kỳ III:

Skin Phan Phượng - Thượng Tướng(vĩnh viễn)

Bậc Thần Thoại:

Khung Thần Thoại Chiến Thần IV

Phần thưởng dành cho top liên server

3Q 360mobi Mùa Rank VII sắp bắt đầu bạn cần biết tất cả những thông tin này infogame vn

Hạng 1-10 Liên Server:

Khung Vinh Quang IV Skin Lữ Bố - Chúa Tể Hận Thù (vĩnh viễn) Quà Lưu Niệm Áo thun 3Q 360mobi 2000 Vàng

Hạng 11-50 Liên Server:

Khung Vinh Quang IV Skin Lữ Bố - Chúa Tể Hận Thù( vĩnh viễn) Áo thun 3Q 360mobi 1000 Vàng

Hạng 51-100 Liên Server:

Khung Vinh Quang IV Skin Lữ Bố - Chúa Tể Hận Thù(7 ngày) 500 Vàng Hạng 101-200 Liên Server: Skin Lữ Bố - Chúa Tể Hận Thù(7 ngày) 300 Vàng

Hạng 201-500 Liên Server:

Skin Lữ Bố - Chúa Tể Hận Thù(3 ngày) 150 Vàng

Các sự kiện

- Thập mảnh skin Trương Oanh Oanh (từ 11/5 tới 7/6/2017) nhận skin Trương Oanh Oanh - Thần Tượng Âm Nhạc vĩnh viễn.

3Q 360mobi Mùa Rank VII sắp bắt đầu bạn cần biết tất cả những thông tin này infogame vn

- Thu thập mảnh tướng Chu Thái (từ 11/5 tới 7/6) nhận tướng Chu Thái Vĩnh Viễn.

3Q 360mobi Mùa Rank VII sắp bắt đầu bạn cần biết tất cả những thông tin này infogame vn

Thu thập kẹo mút nhận hiệu ứng hiếm - Thanh HP Khí Quán Trường Hồng. Nội dung: Trong thời gian này tham gia các hoạt động bạn sẽ nhận được Kẹo Mút dùng để đổi các phần thưởng. Thu thập 50 Kẹo Mút, nhận: Hộp Quà Thiếu Nhi*1; 1000 Kẹo Mút nhận: Thanh HP Khí Quán Trường Hồng

Khi mở Hộp Quà Thiếu Nhi có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

100 Chiến Công 1 Lục Thao 1 Mảnh Tướng 1 Mảnh Skin 5 Mảnh Tướng 5 Mảnh Skin

Kẹo Mút có thể nhận được thông qua Hoạt Động Tuần, Lật Thẻ Vượt Ải, Lật Thẻ Thi Đấu (Càn Quét Ải cũng có thể nhận được Kẹo Mút).

3Q 360mobi Mùa Rank VII sắp bắt đầu bạn cần biết tất cả những thông tin này infogame vn

Ra mắt Phan Phượng

Tướng mới Phan Phượng sẽ được ra mắt trong mùa Rank tới.

3Q 360mobi Mùa Rank VII sắp bắt đầu bạn cần biết tất cả những thông tin này infogame vn

Khương Duy

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0