Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

5 từ tiếng Anh khiến bạn đau đầu vì trọng âm

Trọng âm của từ tiếng Anh luôn là thách thức với người học Việt Nam. 5 từ 'calendar', 'yogurt', 'mausoleum', 'police' và 'pineapple' giúp bạn kiểm tra hiểu biết về trọng âm từ trong tiếng Anh.

5-tu-tieng-anh-khien-ban-dau-dau-vi-trong-am

1. Trọng âm của từ "calendar" (lịch) nằm ở âm tiết số:

Moon ESL

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0