Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

7 hành tinh giống Trái Đất có thể tồn tại nước

Sử dụng kính viễn vọng vũ trụ Spitzer của NASA và nhiều kính viễn vọng trên mặt đất, các nhà thiên văn phát hiện một hệ sao với 7 hành tinh giống Trái Đất, tất cả đều có khả năng chứa nước.

Phát hiện được công bố hôm 22/2 trên tạp chí Nature. Mang tên Trappist-1, hệ sao siêu nhỏ này gồm 7 hành tinh có kích thước tương tự Trái Đất và nhiệt độ bề mặt đủ thấp để nước lỏng tồn tại. Hệ sao này ở cách Trái Đất 40 năm ánh sáng.

Ba trong số những hành tinh thuộc hệ Trappist-1 nằm trong khu vực thuận lợi cho sự sống, gần ngôi sao lùn siêu mát. Theo NASA, ba hành tinh này mất 6, 9 và 12 ngày để quay quanh ngôi sao lùn.

Phương Hoa (Đồ họa: Next Media)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0