Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

8 cụm từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Well-off

Giàu có, thịnh vượng

Ví dụ: They used to struggle, but they’re quite well-off now. (Họ từng có quãng thời gian khó khăn, nhưng hiện tại, họ khá giàu có.)

8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-4-1
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-4-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-4-3
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-4-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-4-5
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-4-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-4-7

Click vào ảnh để xem nghĩa:

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0