Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

8 cụm từ miêu tả tính cách con người trong tiếng Anh

Long in the tooth

Già, cổ

Ví dụ: I may be long in the tooth, but I’m not stupid. (Tôi có thể già, nhưng tôi không ngu.)

8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-98-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-9-1
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-9-28-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-9-3
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-9-48-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-9-5
8-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-9-68-thanh-ngu-mieu-ta-tinh-cach-trong-tieng-anh-page-9-7

Click vào ảnh để xem nghĩa:

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0