Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

9 tháng C32 lãi ròng gần 70,5 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ

Người Đồng Hành14 tháng trước

(NDH) Riêng trong quý III, C32 lãi ròng gần 30 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC quý III/2017, CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 (HOSE: C32) đạt doanh thu thuần 132,3 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm nhẹ, đã đẩy lợi nhuận gộp tăng 8%, lên mức 42,8 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính mang về doanh thu hơn 3,6 tỷ đồng, gấp đôi quý III/2016. Chi phí tài chính cũng tăng gấp đôi lên mức 1,9 tỷ đồng do Công ty đẩy mạnh vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, dành nguồn lực cho đầu tư dự án. Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt ở mức 3,5 tỷ đồng và 4,1 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, C32 lãi ròng gần 30 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với quý III/2016.

9 tháng C32 lãi ròng gần 70 5 tỷ đồng giảm 6 so với cùng kỳ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, C32 đạt doanh thu thu thuần 380 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại giảm 6%, xuống chỉ còn gần 70,5 tỷ đồng.

Tính đến 30/09/2016, tổng tài sản của C32 đang dừng ở mức 663 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 56% với hơn 374 tỷ đồng và tài sản dài hạn gần 289 tỷ đồng chiếm 44%.

Mặt khác, C32 đang có khoản nợ tài chính 137 tỷ đồng gồm 101 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 36,8 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Phan Tùng

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0