Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bà Cao Thị Ngọc Dung: "Tài sản lớn nhất của PNJ là con người và văn hóa mái nhà chung"

Với sự cố DongA Bank, nhiều người nghĩ PNJ sẽ phải phá sản, một số ngân hàng không cho PNJ vay, các công ty nước ngoài muốn thâu tóm. Nhưng bằng uy tín, sự chính trực của PNJ có được, một số ngân hàng đã đến với PNJ, hiểu và cho PNJ vay, từ đó PNJ đã vượt qua được một cơn sóng cực kỳ khó khăn.

Đây là chia sẻ của Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ tại diễn đàn "Văn hóa doanh nghiệp - Nền tảng phát triển bền vững" do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuối tuần qua tại TP. Hồ Chí Minh. Dưới đây là lược ghi của BizLIVE một phần nội dung trao đổi tại diễn đàn của bà Cao Thị Ngọc Dung.

Thưa bà, văn hóa doanh nghiệp có tác động thế nào đến sự phát triển của PNJ?

Bà Cao Thị Ngọc Dung: Tôi muốn khẳng định lại văn hóa doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp, không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển mà tạo nên nền tảng để doanh nghiệp phát triển vượt bậc, bền vững. Với PNJ, tài sản quý giá của chúng tôi không phải là tiền, là tài chính mà là con người PNJ và văn hóa mái nhà chung PNJ.

Văn hóa là thứ chúng ta luôn thiếu khi chúng ta có tất cả và luôn tồn tại khi chúng ta mất đi tất cả. Khi chúng ta có văn hóa, dù cho chúng ta vạch chiến lược sai, gặp hoạn nạn chúng ta vẫn còn nền tảng để phát triển.

30 năm phát triển từ doanh nghiệp nhà nước đến công ty cổ phần, chúng tôi có những thăng trầm của nền kinh tế, của ngành cũng như rủi ro của doanh nghiệp, nhưng chúng tôi luôn phát triển.

Thăng trầm gần nhất, cụ thể nhất là sự cố DongA Bank. Tại thời điểm đó, nhiều người nghĩ PNJ sẽ phải phá sản, thậm chí một số ngân hàng không cho PNJ vay, các công ty nước ngoài muốn thâu tóm chúng tôi. Nhưng bằng uy tín, sự chính trực của PNJ có được trong gần 30 năm, một số ngân hàng đã đến với chúng tôi, hiểu và cho chúng tôi vay, từ đó PNJ đã vượt qua được một cơn sóng cực kỳ khó khăn và phát triển.

Tôi rất tâm đắc với câu nói của bà "tài sản của PNJ không phải là tiền mà là con người PNJ, văn hóa mái nhà chung PNJ", bà có thể chia sẻ cụ thể văn hóa PNJ? Làm cách nào để bà xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp từ quốc doanh sang cổ phần?

Bà Cao Thị Ngọc Dung: Xây dựng văn hóa không phải là check list abc, văn hóa không tự có tự đến và nó thấm nhuần. Văn hóa là gốc rễ không tự nó đến được, nó được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập doanh nghiệp.

Đầu tiên văn hóa phải xuất phát từ trái tim của những người lãnh đạo. PNJ xuất phát là doanh nghiệp nhà nước, với ngành nghề là kinh doanh vàng - ngành phát triển trên niềm tin. Khi đó, chúng tôi xây dựng PNJ với niềm tin, xác định nếu không tin nhau, không chia sẻ, PNJ không phát triển được. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau, như một gia đình, là một tập thể.

Tuy nhiên, văn hóa giá đình có mặt hạn chế như: ỷ lại, bao che, không phấn đấu. Chúng tôi đã dùng hệ thống quản trị để loại bỏ những mặt trái đó.

Năm tháng qua đi, văn hóa thấm dần trong triết lý kinh doanh, trong các hoạt động của PNJ, nó xây dựng nên nền tảng vững chắc cho PNJ phát triển.

Bà có thể chia sẻ chi tiết hơn 5 giá trị tạo nên văn hóa PNJ?

Bà Cao Thị Ngọc Dung: Ở PNJ, tôi muốn chia sẻ 3 giá trị cốt lõi trong văn hóa PNJ gồm chính trực, gắn kết và trách nhiệm.

Thứ nhất đối với giá trị chính trực, từ khi còn là doanh nghiệp nhà nước tôi luôn nói với nhân viên PNJ rằng, tôi sẵn sàng tha thứ cho các anh chị làm sai nhưng không tha thứ cho việc làm mất uy tín của doanh nghiệp. Trong 29 năm phát triển, đến thời điểm này, tôi chưa nhận bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng sản phẩm, sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với PNJ rất cao. Sau cổ phần hóa, tốc độ tăng trưởng của PNJ trên 20%/năm, liên tục trong nhiều năm.

Thứ hai với giá trị gắn kết, sự gắn kết con người PNJ nó làm nên sức mạnh PNJ. Thống kê của các tổ chức độc lập và PNJ cho thấy, tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ở PNJ trước đây dưới 5%, hiện đang 10% - đa phần do ảnh hưởng của các nhân viên bán hàng mới, không quen được văn hóa PNJ nên đã nghỉ việc.

Cuối cùng là giá trị trách nhiệm, người lao động phải có trách nhiệm mới làm hết sức mình, làm trên cả tinh thần nhiệm vụ. Vì vậy, PNJ mới đạt được kết quả rất cao.

Xin cảm ơn bà!

Hồng Quân

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0