Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bài toán chia tiền khiến bạn đau đầu

Chia tiền trong thực tế không phải chuyện dễ dàng và liệu đề toán chọn học sinh giỏi lớp 8 của Mỹ về nội dung này có làm khó bạn?

bai-toan-chia-tien-khien-ban-dau-dau

Ảnh minh họa: Huffington Post

Một túi tiền được đem chia đều cho mọi người. Nếu chia cho 6 người thì còn dư 4 đồng tiền. Nếu chia cho 5 người thì còn dư 3 đồng tiền.

Hỏi nếu túi chứa số đồng tiền ít nhất thỏa mãn hai trường hợp trên thì khi đem chia cho 7 người sẽ còn dư bao nhiêu đồng?

Thanh Tâm

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0