Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bài toán xác suất trong đề thi chọn học sinh giỏi Mỹ

Bài toán xác suất trong đề thi vòng 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi Mỹ liệu có phải thử thách lớn với bạn? Hãy suy luận và đưa ra đáp án nhanh nhất có thể.

bai-toan-xac-suat-trong-de-thi-chon-hoc-sinh-gioi-my

Ảnh minh họa

Melinda có 12 quyển sách trong đó có 3 quyển sách Toán. Cô xếp sách lên một chiếc kệ có 3 ngăn, một ngăn xếp 3 quyển sách, một ngăn xếp 4 quyển sách, một ngăn xếp 5 quyển sách.

Nếu Melinda xếp sách một cách ngẫu nhiên, xác suất để 3 quyển sách Toán được xếp vào cùng một ngăn là bao nhiêu?

Thanh Tâm

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0