Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bài toán xếp chữ của học sinh lớp 3 có thể khiến bạn bị rối

VnExpress7 tháng trước

Bạn có thể suy luận nhanh cách giải bài toán về việc sắp xếp những chữ cái trong đề thi Toán quốc tế Kangaroo dành cho học sinh lớp 3-4?

Eve đã sắp xếp những tấm thẻ thành một hàng như hình dưới đây.

bai-toan-xep-chu-cua-hoc-sinh-lop-3-co-the-khien-ban-bi-roi

Với mỗi lần đi, Eve được phép đổi chỗ hai tấm thẻ bất kỳ. Hỏi Eve cần ít nhất bao nhiêu lần đi để được từ KANGAROO?

Trần Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0