Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bạn biết gì về đồng tiền các nước trên thế giới?

Quốc gia nào ở châu Á dùng đồng peso, Guilder là tiền tệ của nước nào trước khi chuyển sang euro, và tiền tệ nào được giao dịch nhiều thứ 3 thế giới?

Câu 1. Đây là đồng tiền của quốc gia nào?

ban-biet-gi-ve-dong-tien-cac-nuoc-tren-the-gioi

Hà Thu

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 1
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0