Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bạn biết gì về những cái nhất của các ngân hàng Việt Nam?

VnExpress7 tháng trước

Trắc nghiệm sau giúp bạn biết nhân viên nhà băng nào thu nhập cao nhất, ngân hàng nào có nhiều phó tổng giám đốc nhất hay ai là ông chủ trẻ nhất trong hệ thống?

Câu 1: Ngân hàng nào có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam?

a.

b.

c.

d.

Thanh Thanh Lan

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0