Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 80%

Báo Công Thương21 tháng trước

Tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ tháng 2/2017, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 80%.

Bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 80%

Đối tượng tham gia BHYT đang gia tăng. Ảnh minh họa

Theo báo cáo từ BHXH Việt Nam, ước tính đến ngày 28/2/2017 số người tham gia BHXH bắt buộc là 13 triệu người, BH thất nghiệp là 11,2 triệu người; BHXH tự nguyên là 225 nghìn người, BHYT là 76,1 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 82% dân số.

Ngoài ra, số thu BHXH, BHYT 2 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 22.992 tỷ đồng, thu BHXH tự nguyện 130 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp là 1.830 tỷ đồng, thu BHYT là 8.419 tỷ đồng. Riêng về chi trả BHXH, BHYT là 44 nghìn tỷ đồng, trong đó chi từ quỹ BHYT là 10,6 nghìn tỷ đồng, chi BH thất nghiệp là 598,2 tỷ đồng.

Đánh giá của lãnh đạo BHXH Việt Nam cho thấy, 2 tháng đầu năm 2017, toàn ngành BHXH đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia BHXH, rà soát, bàn giao sổ BHXH. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn, như còn một số địa phương lập, phê duyệt danh sách đối tượng tham gia BHYT do ngân sách đóng hoặc hỗ trợ đóng chưa kịp thời đã ảnh hưởng đến thời gian phát hành thẻ BHYT. Việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT tiếp tục gia tăng.

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc hiện nay, năm 2017, BHXH Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo BHXH các địa pương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; Chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT; thực hiện rà soát, bàn giao BHXH cho người lao động. Ngoài ra, sẽ thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để rút ngắn thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp. BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử; Chuẩn bị các điều kiện về nhân lực để hỗ trợ tới cá nhân khi Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch điện tử.

Đặc biệt, trong năm 2017, BHXH Việt Nam sẽ tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN liên thông trên toàn quốc; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện giao dịch điện tử. Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BHTN vào một thẻ điện tử chung (giai đoạn 2017-2020). Chỉ đạo BHXH các địa phương tổ chức thực hiện việc giao sổ BHXH cho người lao động kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng sẽ nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, bảo đảm chi trả BHYT đúng, kịp thời và tránh thất thoát. Thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng tập trung, chuyên nghiệp, hiện đại nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Hoa Quỳnh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0