Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bảy Sở Y tế buộc phải làm rõ thông tin về hiệu quả đầu tư trang thiết bị

Hà Nội Mới8 tháng trước

(HNMO) - Chiều 24-5, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố (gồm có Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, An Giang, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai) làm rõ thông tin về hiệu quả đầu tư trang thiết bị y tế.

Theo văn bản nói trên, tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, Kiểm toán Nhà nước đã tổng hợp kết quả và báo cáo Quốc hội các nội dung về quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 trên nhiều lĩnh vực. Về chuyên đề công tác đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế năm 2015, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện nhiều sai phạm.

Đáng lưu ý là việc phê duyệt giá kế hoạch giữa các bệnh viện hầu hết là khác nhau đối với một loại vật tư, hóa chất của cùng một nhà cung cấp; có sự chênh lệch rất lớn giữa giá được phê duyệt cao nhất và thấp nhất. Về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế là tài sản cố định, kết quả kiểm toán cho thấy, một số đơn vị sử dụng trang thiết bị y tế kém hiệu quả do xác định nhu cầu mua sắm chưa phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Ngoài ra, theo Kiểm toán Nhà nước, một số đơn vị có thiết bị chưa hết thời gian tính hao mòn nhưng đã bị hỏng, không sử dụng được. Thậm chí, tại một số tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Bình Dương, Đắk Nông, Gia Lai, An Giang, Kon Tum, Cần Thơ, Kiểm toán Nhà nước còn phát hiện nhiều thiết bị y tế được mua về với giá hàng tỷ đồng nhưng phải… cất kho.

Để làm rõ sự việc nêu trên và kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư mua sắm và tăng cường hiệu quả sử dụng trang thiết bị y tế, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế đề nghị các Sở Y tế nêu trên kiểm tra, chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, đấu thầu mua sắm và khai thác sử dụng trang thiết bị y tế (gồm thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao y tế) tại đơn vị mình.

Mặt khác, Vụ cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có). Đặc biệt, các đơn vị cần lập bảng tổng hợp các trang thiết bị được nêu trong kết luận của Kiểm toán Nhà nước (bao gồm tên thiết bị, hãng/nước sản xuất, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng, nguồn vốn đầu tư, tình trạng thời điểm kiểm toán, tình trạng hiện tại, đánh giá hiệu quả khai thác).

Giám đốc các Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 31-5.

Gia Phong

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0