Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bến Tre: Khắc phục thừa giờ tập trung một số môn học ở trường THPT

Giáo Dục Thời Đại8 tháng trước

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản gửi các trường THPT trên địa bàn nhắc nhở về việc xây dựng kế hoạch dạy học hợp lý, hạn chế thừa giờ tập trung ở một số môn học.

Bến Tre Khắc phục thừa giờ tập trung một số môn học ở trường THPT

Theo văn bản này, trong năm học 2016-2017, qua thực tế phân công dạy học của một số trường THPT chưa hợp lý, bố trí tiết tự chọn tập trung ở một số môn học, chậm phê duyệt kế hoạch dạy học, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu các trường THPT nghiêm túc thực hiện việc tăng cường công tác xây dựng kế hoạch dạy học, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của nhà trường về nhân sự, bố trí tiết học tự chọn hợp lý, hạn chế thừa giờ tập trung ở một số môn; đảm bảo hoàn thành mục tiêu giáo dục và chương trình phát triển nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát chương trình và các chỉ đạo chuyên môn, tổ chức thảo luận để sắp xếp họp lý các bài học, xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn, trình lãnh đạo phê duyệt để tổ chức thực hiện. Hằng năm, các kế hoạch dạy học được phê duyệt vào tháng 8 cho học kỳ I và tháng 12 cho học kỳ II.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT kiểm tra thực tiễn công tác xây dựng kế hoạch dạy học, bố trí tiết tự chọn và phân công giảng dạy giáo viên; điều chỉnh và sắp xếp hợp lý cho năm học 2017-2018.

Lập Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0