Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bên trong máy bay chở khách đầu tiên Trung Quốc sản xuất

C919 là máy bay thương mại đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc, có thể cạnh tranh với các hãng máy bay lớn như Airbus và Boeing trong tương lai gần.

Lê Hùng (Video: BBC)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0