Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bình Thuận được Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí khuyến công 5 đề án

Báo Công Thương10 tháng trước

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, Cục Công nghiệp địa phương vừa có công văn thông báo Quyết định số 4869/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 cho tỉnh Bình Thuận. Theo đó, đợt 1 năm 2017 Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện 5 đề án.

Bình Thuận được Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí khuyến công 5 đề án

Nâng cấp mạng lưới điện phục vụ nông nghiệp là hỗ trợ khuyến nông tại tỉnh Bình Thuận 

Mỗi đề án được hỗ trợ 200 triệu đồng, 5 đề án được hỗ trợ kinh phí 1 tỷ đồng. Các đề án được hỗ trợ kinh phí gồm: 1- Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất tương cho hộ kinh doanh Hoa Sen Phan Thiết; 2- Đề án hỗ trợ ứng dụng máy làm sóng trong sản xuất bao bì carton cho Công ty CP In và bao bì Bình Thuận; 3- Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến muối tinh sấy cho Công ty TNHH Muối và thương mại Gia Thịnh; 4- Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị chế biến nước mắm cao đạm cho doanh nghiệp tư nhân Mai Hương và Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất nắp chai nhựa cho Công ty TNHH In bao bì Phi Vũ.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Bình Thuận được Bộ Công Thương phê duyệt 100% đề án tỉnh đã trình kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm. Việc phê duyệt 100% đề án theo nhu cầu kế hoạch của tỉnh là nhờ kết quả hoạt động khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh trong 2 năm gần đây đã thực hiện hoàn thành 100% đề án được phê duyệt, nội dung và chất lượng đề án đáp ứng tốt các yêu cầu của chương trình khuyến công quốc gia.

Trần Thế

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0