Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Thời Đại4 tháng trước

TĐO - Tối ngày 24/6, sau khi kết thúc kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, Bộ GD&ĐT đã công bố toàn bộ đề thi và đáp án các môn thi, Báo Thời Đại xin giới thiệu đáp án của Bộ GD&ĐT.

Đáp án môn Văn:

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc giaBộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án môn Toán:

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án môn Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Pháp

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Nga

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Trung

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Đức

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Tiếng Nhật

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án các môn khoa học tự nhiên:

- Vật lý

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Hóa học

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Sinh học

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Đáp án các môn khoa học xã hội:

- Lịch sử

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Địa lý

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

- Giáo dục công dân

Bộ GD&ĐT công bố đáp án 9 môn thi THPT quốc gia

Thùy Linh

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0