Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNMO) - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GD ĐT Tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể trẻ em luôn gây bức xúc trong xã hội.

Chỉ thị nêu rõ, gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích; các vụ bạo hành, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tinh thần trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng; một số cơ sở giáo dục vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Các vụ việc trên đã ảnh hưởng không tốt đến an toàn tính mạng của học sinh; uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo; an ninh, trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội.

Do đó, nhằm bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người học. Xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Các cơ sở giáo dục tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; phối hợp với các địa phương, ban, ngành có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục về việc quản lý cấp phép và việc thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ; các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự trường học; xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông.

Bộ trưởng Bộ GD ĐT Tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo

Cách chức hiệu trưởng, hiệu phó trường Nam Trung Yên

(HNMO) - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc cách chức hai cán bộ này chưa phải là kết thúc vụ việc, mà để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng...

Ngân Hạ

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0