Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Bốc hàng nghìn con ong thả vào áo ngực, người xem kinh ngạc

Việt Nam Net10 tháng trước

Một khoảnh khắc khiến người xem kinh ngạc khi người đàn ông Ấn Độ bốc hàng nghìn con ong từ tổ thả chúng vào trong ngực áo của mình.

H.N.(theo Caters Clips)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0