Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đáp án câu 2

Tom có bút đỏ và xanh lá.

Susan có bút xanh lá và xanh biển.

Jim có bút màu vàng và đỏ.

Dora có bút màu xanh biển và vàng.

dap-an-cau-2

Ảnh: Pinterest

Quay lại

Thùy Linh - IQ Test Experts

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0