Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đáp án câu 3

Đổ sữa đầy chai 3 cốc, sau đó trút hết vào chai 5 cốc. Hiện chai 5 cốc chỉ có đủ khoảng trống cho 2 cốc nữa.

Mary tiếp tục đổ đầy chai 3 cốc và trút từ đó vào đầy chai 5 cốc.

Số sữa còn lại trong chai 3 cốc là đủ một cốc cho món bánh của Mary.

Quay lại

Thùy Linh - IQ Test Experts

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0