Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Đáp án câu 4

Dãy số: 5 25 29 85 89 ?

Số cần tìm là 145.

Quy luật của dãy số như sau:

5×5=25

(2×2)+(5×5)=29

(2×2)+(9×9)=85

(8×8)+(5×5)=89

(8×8)+(9×9)=145

Quay lại

Thùy Linh - IQ Test Experts

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0