Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Các trường phải hoàn thiện việc đánh giá về chất lượng giáo dục

Thời Đại10 tháng trước

TĐO - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chưa đăng ký đánh giá ngoài cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 30/6/2017 và triển khai các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục theo các kết quả tự đánh giá.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017. Theo đó, Bộ yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường năng lực của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ kiểm định viên; tăng cường năng lực của các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở đào tạo; đẩy mạnh hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; tăng cường truyền thông về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Các trường phải hoàn thiện việc đánh giá về chất lượng giáo dục

Bộ GD&ĐT đã có kế hoạch cụ thể về việc kiểm định chất lượng giáo dục. (Ảnh minh họa)

Trong năm 2017, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ kiểm định viên đảm bảo đủ năng lực, triển khai kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT; đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết với hoạt động của các tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế. Các tổ chức kiểm định cần thực hiện nghiêm việc công khai kết quả kiểm định, công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo tập trung xây dựng hoặc rà soát kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2017-2020; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra. Các đơn vị chủ động công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng của nhà trường theo hướng dẫn của Bộ trước kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, tạo điều kiện cho thí sinh và xã hội lựa chọn được trường phù hợp để đăng ký theo học.

Đối với các trường chưa đăng ký đánh giá ngoài, cần có giải pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá, khẩn trương rà soát, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký với các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 30/6/2017 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động đánh giá ngoài; triển khai các giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục theo các kết quả tự đánh giá.

Đối với các trường đã được đánh giá ngoài nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận đạt kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, cần tập trung khắc phục hạn chế, cải tiến chất lượng ở các tiêu chí chưa đạt, phát huy những tiêu chí đã làm tốt. Các trường đã được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đẩy mạnh việc đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.

Minh Hà

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0