Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cách gọi tên các loại áo trong tiếng Anh

VnExpress7 tháng trước

Áo ba lỗ, áo quây, áo cổ lọ được gọi như thế nào trong tiếng Anh? Click vào hình mỗi áo để có câu trả lời.

Phiêu Linh (theo Phrase Mix)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0