Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Cảnh báo dòng mã độc nguy hiểm tấn công các máy ATM

Giáo Dục Thời Đại21 tháng trước

Một dòng mã độc vô cùng nguy hiểm đang tấn công các máy ATM của 140 ngân hàng trên thế giới, đã có ngân hàng nào tại Việt Nam bị mã độc tấn công? Cần làm gì để đối phó với dòng mã độc này?

Cảnh báo dòng mã độc nguy hiểm tấn công các máy ATM

Một dòng mã độc vô cùng nguy hiểm đang tấn công các máy ATM của 140 ngân hàng trên thế giới. Đã có ngân hàng nào tại Việt Nam bị mã độc tấn công? Các ngân hàng cần làm gì để đối phó với dòng mã độc này để bảo vệ khách hàng?

Theo VietnamPlus

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0