Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Chấn chỉnh tình trạng ô tô vẫn dùng biển xanh sau khi thanh lý, điều chuyển

Hà Nội Mới21 tháng trước

(HNMO) - Ngày 21-2, Đoàn kiểm tra công vụ của Sở Nội vụ Hà Nội đã có Báo cáo số 327/BC-ĐKT về kết quả xác minh phản ánh một số xe ô tô biển xanh chở người đi lễ hội.

Chấn chỉnh tình trạng ô tô vẫn dùng biển xanh sau khi thanh lý điều chuyển

Báo cáo nêu rõ, Đoàn kiểm tra tiếp tục báo cáo kết quả xác minh và đề xuất, kiến nghị UBND thành phố (trước đó, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh số 190/BC-ĐKT ngày 7-2-2017 gửi UBND thành phố). Đoàn kiểm tra đã làm việc với Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), Sở GT-VT và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh một số thông tin. Qua xác minh cho thấy, các xe ô tô biển xanh có biển kiểm soát 31A-5975, 31A-5887, 31A-3513 hiện nay không thuộc quyền quản lý, sử dụng của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Hà Nội.

Việc các xe biển xanh không thuộc quyền quản lý, sử dụng của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc TP Hà Nội bị phản ánh chở người đi lễ hội, đã ảnh hưởng đến hình ảnh của các cơ quan công quyền thuộc Thành phố, vi phạm nguyên tắc quản lý tài sản công, quản lý đăng ký, cấp biển số phương tiện (theo quy định, các xe ô tô biển xanh được thanh lý, điều chuyển, cho tặng phải thu hồi biển số xe. Tuy nhiên, chủ xe không chấp hành quy định về thông báo đăng ký lại cũng như cá nhân, tổ chức được thanh lý, điều chuyển, cho tặng xe không đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục để được đăng ký cấp lại biển số xe).

Đoàn kiểm tra đề xuất UBND thành phố giao Công an TP Hà Nội, các sở: GT-VT, Tài chính nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp cụ thể để chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe biển xanh mặc dù xe đó đã được thanh lý, điều chuyển.

Hải Vân

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0