Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Chế độ chính sách với Thanh niên xung phong

Nông Nghiệp15 tháng trước

Để giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2012 ngày 16/4/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ...

Ông Lê Văn Thiệp ở Đồng Nai hỏi về chế độ đối với thanh niên xung phong (TNXP) tham gia trước năm 1975, sau giải phóng mới xuất ngũ và các trường hợp không con lưu giấy tờ gốc, không nhớ cụ thể ngày tham gia.

Người như thế nào được coi là người nuôi dưỡng hợp pháp đối với TNXP, trong trường hợp TNXP không có người nương tựa. Những vấn đề trên chúng tôi rất muốn hiểu rõ, và cũng là những vướng mắc khi làm thủ tục hưởng chế độ cho một số cựu TNXP tại địa phương.

Trả lời: Để giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2012 ngày 16/4/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/2/2013 Bộ Nội vụ đã có công văn số 720/2013 trả lời về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách chi trả trợ cấp cho cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến như sau:

+ TNXP tham gia kháng chiến trước năm 1975 nhưng sau năm 1975 mới xuất ngũ thì tính thời gian hưởng chế độ trợ cấp như thế nào? Có tính thời gian sau năm 1975 để được hưởng trợ cấp không?

Đối với trường hợp này, được thực hiện như sau: TNXP tham gia trước ngày 30/4/1975, nếu có thời gian làm nhiệm vụ liên tục đến sau ngày 30/4/1975 thì thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp là thời gian kể từ khi tham gia TNXP cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ TNXP trở về địa phương (bao gồm cả thời gian liên tục làm nhiệm vụ TNXP sau ngày 30/4/1975).

+ Đối với TNXP không còn giấy tờ gốc, bản khai để hưởng chế độ chỉ khai được năm tham gia TNXP và năm trở về mà không nhớ được ngày, tháng, năm tham gia TNXP thì thời gian thực tế tham gia TNXP tính như thế nào?

Trường hợp này, thực hiện như sau: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 08/2012 của liên Bộ, nếu TNXP không còn giấy tờ gốc hoặc giấy tờ gốc không xác định được thời gian tập trung tham gia kháng chiến thì chỉ thực hiện trợ cấp một lần bằng mức 2.500.000 đồng.

+ Thế nào là người nuôi dưỡng hợp pháp cựu TNXP, cần có quy định cụ thể để làm căn cứ xét hưởng?

Người nuôi dưỡng hợp pháp cựu TNXP là người có trách nhiệm, nghĩa vụ nuôi dưỡng hoặc cấp dưỡng cựu TNXP theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Theo quy định tại Điều 48 Luật này, trong trường hợp không còn cha, mẹ hoặc cha, mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì anh, chị, em có nghĩa vụ và quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau.

Như vậy, nếu có căn cứ chứng minh anh, chị của cựu TNXP là người nuôi dưỡng hợp pháp của cựu TNXP thì người đó được hưởng chế độ của TNXP từ trần.

+ Đề nghị làm rõ nội dung "Không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa"; trường hợp TNXP còn vợ hoặc chồng hoặc có con nhưng những người đó bị bệnh tật mất khả năng lao động, không giúp được gì, thực sự không là nơi nương tựa cho cựu TNXP thì giải quyết thế nào? Các trường hợp này được hiểu thống nhất như sau:

a) Người không còn khả năng lao động là người được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp giấy chứng nhận không còn khả năng lao động;

b) Người sống cô đơn không nơi nương tựa là người không có hoặc không còn người nuôi dưỡng hợp pháp. Trường hợp TNXP tuy còn người nuôi dưỡng hợp pháp nhưng người đó cũng thuộc diện phải sống nhờ trợ cấp theo chế độ bảo trợ xã hội thì cũng được vận dụng để xét hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa thì được xét trợ cấp hàng tháng. Như vậy, TNXP phải đủ cả 2 điều kiện là không còn khả năng lao động và hiện sống cô đơn không nơi nương tựa mới thuộc diện được hưởng trợ cấp hàng tháng.

LG MINH HƯƠNG

LG MINH HƯƠNG

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0