Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Chi tiết thông tin tuyển sinh 21 học viện, trường ĐH, CĐ khối quân đội

Giáo Dục Thời Đại10 tháng trước

GD&TĐ - Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) công bố thông tin tuyển sinh của các học viện, trường ĐH, CĐ khối quân đội.

Cụ thể như sau:

TT

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu

1

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

1238

- Số 236, đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

- ĐT: 069 698 262

Website: http://www.mta.edu.vn

a)

Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự

KQH

D860210

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

488

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

390

+ Xét tuyển thí sinh Nam

332

+ Xét tuyển thí sinh Nữ

15

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

39

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

04

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

98

+ Xét tuyển thí sinh Nam

83

+ Xét tuyển thí sinh Nữ

04

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

10

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

01

b)

Các ngành đào tạo kỹ sư dân sự

DQH

600

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

130

- Ngành Kỹ thuật phần mềm

D480103

70

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

140

- Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

140

- Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

D520114

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

60

- Ngành Kỹ thuật Xây dựng

D580208

60

c)

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học hệ dân sự

DQH

150

- Ngành Công nghệ Thông tin

D480201

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

80

- Ngành Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

70

2

HỌC VIỆN QUÂN Y

438

- Số 160, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

- ĐT: 069 698 913

- Website: http://www.hocvienquany.vn

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

YQH

238

* Ngành Bác sĩ đa khoa

D720101

1. Toán, Hóa, Sinh

2. Toán, Lý, Hóa

238

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

167

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

100

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

33

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

11

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

17

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

03

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

71

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00

43

+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00

14

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00

05

+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam

07

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ

01

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

DYH

200

- Ngành Bác sĩ đa khoa

D720101

1. Toán, Lý, Hóa

2 .Toán, Hóa, Sinh

150

- Ngành Dược sĩ đại học

D720401

Toán, Lý, Hóa

50

3

HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

228

- Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

- ĐT: 043 565 9449

- Email: hocvienkhqs@gmail.com hoặc hvkhqs.edu.vn@gmail.com

- Website: http://www.hvkhqs.edu.vn

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

NQH

128

* Ngành Trinh sát kỹ thuật

D860202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

36

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

27

Thí sinh Nam

27

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

09

Thí sinh Nam

09

* Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

36

- Thí sinh Nam

33

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

22

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

08

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

03

- Thí sinh Nữ

03

+ Xét tuyển

02

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

* Ngành Quan hệ quốc tế

D310206

TIẾNG ANH, Toán, Văn

16

- Thí sinh Nam

14

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

10

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

- Thí sinh Nữ

02

+ Xét tuyển

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

* Ngành Ngôn ngữ Nga

D220202

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG NGA, Toán, Văn

15

- Thí sinh Nam

13

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

09

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

- Thí sinh Nữ

02

+ Xét tuyển

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

* Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

25

- Thí sinh Nam

23

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

16

+ Xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

05

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

02

- Thí sinh Nữ

02

+ Xét tuyển

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

01

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

DNH

100

- Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

70

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

30

4

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

BPH

205

- Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 383 0531

- Website: http://www.hvbp.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học quân sự

205

* Ngành Biên phòng

D860206

1. Văn, Sử, Địa

2.Toán, Lý, Tiếng Anh

205

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

92

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

78

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

14

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

8

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

7

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

1

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

29

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

24

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

05

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

35

+ Thí sinh tổ hợp C00

29

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

06

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

41

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

34

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

07

5

HỌC VIỆN HẬU CẦN

684

- Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

- ĐT: 069 695 115

- Website: http://www.hocvienhaucan.edu.vn

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

HEH

484

* Ngành Hậu cần quân sự

D860226

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

484

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

315

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

169

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

HFH

150

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

60

- Ngành Kế toán

D340301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

60

- Ngành Kỹ thuật xây dựng

D580208

Toán, Lý, Hóa

30

c)

Đào tạo liên thông đại học dân sự

HFH

50

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

Toán, Lý thuyết tài chính, Tài chính doanh nghiệp

25

- Ngành Kế toán

D340301

Toán, Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế toán doanh nghiệp

25

6

HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

PKH

397

- Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 361 4557

- Website: http://www.Hocvienpkkq.com

Các ngành đào tạo đại học quân sự

397

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

D520120

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

105

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

73

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

32

* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử

D860203

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

292

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

204

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

88

7

HỌC VIỆN HẢI QUÂN

HQH

280

- Số 30 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

- ĐT: (058)3 881 425; 069.754.636

- Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn

- Email: tshvhq@gmai.com

Các ngành đào tạo đại học quân sự

280

* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân

D860201

Toán, Lý, Hóa

280

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

182

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

98

8

TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

LCH

595

- Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

- ĐT: 069 695 167

- Website: http://www.daihocchinhtri.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học quân sự

595

* Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

D310202

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, Hóa

3. Toán, Văn, tiếng Anh

595

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

387

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

232

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

116

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01

39

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

208

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

125

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00

62

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01

21

9

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

LAH

- Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 069 598 219

- Website: http://www.sqlq1.edu.vn.

Đào tạo đại học quân sự

686

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

686

10

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

LBH

640

- Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

- ĐT: 061 352 9100

- Website: http://www.dhnh.lucquan2.com

Đào tạo đại học quân sự

640

* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

D860210

Toán, Lý, Hóa

640

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế)

32

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

211

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

224

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

173

11

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

PBH

152

- Xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 393 0194

- Website:http://www.tsqpb.edu.vn;

- Email: siquanphaobinh1957@gmail.com

Các ngành đào tạo đại học quân sự

152

* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh

D860204

Toán, Lý, Hóa

152

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

106

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

46

12

TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

323

- Số 229B, Bạch Đằng, Phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- ĐT: 0650 3859 632

- Website: http://www.tsqcb.edu.vn

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

SNH

173

* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh

D860217

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

173

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

112

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

61

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

ZCH

150

- Ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

70

- Ngành kỹ thuật xây dựng

D580208

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

40

- Ngành kỹ thuật cơ khí

D520103

1.Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

40

13

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

609

- Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, Khánh Hòa.

- ĐT: (058)3 831 805; Email: tcu@tsqtt.edu.vn

- Website: http://www.tcu.edu.vn

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

TTH

379

* Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin

D860219

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

379

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

246

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

133

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

TCU

160

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

3. Toán, Lý, Văn

4. Toán, Văn, Tiếng Anh

80

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

3. Toán, Lý, Văn

4. Toán, Văn, Tiếng Anh

80

c)

Các ngành ĐT liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ dân sự

TCU

70

- Ngành Công nghệ thông tin

D480201

35

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

D520207

35

14

TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

KGH

160

- Cổng 3 đường Biệt Thự, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

- ĐT: 069 697 941

- Website: http://www.tsqkq.vn

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

KGH

40

* Ngành Sĩ quan CHTM Không quân

D860202

Toán, Lý, Hóa

40

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

30

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

10

b)

Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự

KGC

120

* Ngành Kỹ thuật Hàng không

C520120

Toán, Lý, Hóa

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

60

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

60

15

TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

TGH

130

- Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc

- ĐT: 0211 353 9021

- Website:http://www.siquantangthietgiap.vn

- Email: Ktthanh1976ttg@gmail.com

Các ngành đào tạo đào tạo đại học quân sự

130

* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng Thiết giáp

D860205

Toán, Lý, Hóa

130

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

91

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

39

16

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

DCH

110

- Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

- ĐT: 043 384 0625

- Website:http://www.tsqdc.edu.vn

- Email: tuyensinh_sqdc@yahoo.com.vn

Các ngành đào tạo đại học quân sự

110

* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công

D860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

110

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

71

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

39

17

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA

HGH

60

- Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 043 361 1253

- Website: http://www.sqph.edu.vn

Các ngành đào tạo đại học quân sự

60

* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học

D860218

Toán, Lý, Hóa

60

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

42

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

18

18

TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN - HEM PICH)

355

- Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

- ĐT: 083 984 2768- Website: ttp://www.tdnu.edu.vn

a)

Các ngành đào tạo đại học quân sự

VPH

D860210

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

155

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

62

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

93

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

ZPH

200

- Ngành Công nghệ thông tin

D480101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

70

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Ôtô

D510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

60

- Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D520103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

70

19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI

ZNH

295

- Số 101 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp Hà Nội. ĐT: 046 2663068

- Cơ sở 2: Số 140 đường Cộng hòa, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. ĐT: 0838115897

- Website: http://www.vnq.edu..vn

a)

Đào tạo cao đẳng quân sự

25

Ngành Văn thư lưu trữ

C1320303

Văn, Sử, Địa

25

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

15

Xét tuyển thí sinh Nam

10

Xét tuyển thí sinh Nữ

05

Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

10

Xét tuyển thí sinh Nam

07

Xét tuyển thí sinh Nữ

03

b)

Các ngành đào tạo đại học dân sự

120

Ngành Báo chí

D320101

Văn, Sử, Địa

29

- Ngành Quản lý văn hóa

D220342

Văn và 2 môn năng khiếu

25

- Ngành Sư phạm âm nhạc

D140221

25

- Ngành Quay phim truyền hình

D210236

- Ngành Diễn viên kịch - Điện ảnh

D210234

- Ngành Sáng tác âm nhạc

D210203

03

- Ngành Đạo diễn sân khấu

D210227

06

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

D210204

02

- Ngành Thanh nhạc

D210205

10

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

D210207

05

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

D210210

03

- Ngành Biên đạo múa

D210243

06

- Ngành Huấn luyện múa

D210244

06

c)

Các ngành đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên đại học (2 năm)

100

- Ngành Khoa học thư viện

D320202

Văn và 2 môn năng khiếu

10

- Ngành Bảo tàng học

D320305

10

- Ngành Quản lý văn hóa

D220342

15

- Ngành Sư phạm âm nhạc

D140221

15

- Ngành Sáng tác âm nhạc

D210203

03

- Ngành Chỉ huy âm nhạc

D210204

02

- Ngành Thanh nhạc

D210205

15

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

D210207

07

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

D210210

03

- Ngành Biên đạo múa

D210243

10

- Ngành Huấn luyện múa

D210244

10

d)

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự (3 năm)

50

- Ngành Văn thư lưu trữ

C320303

Văn, Sử, Địa

16

- Ngành Thiết kế âm thanh, ánh sáng

C1210303

Văn và 2 môn năng khiếu

20

- Ngành Diễn viên múa

C220342

14

20

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

QPH

420

- Trung tâm trường: Phường Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ.ĐT: 02103. 820 227.

- Cơ sở 2: Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0438273264.

- Website: http:// www.cdcnqp.edu.vn

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

420

- Ngành Kế toán

C340301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

90

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

C340201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, tiếng Anh.

3. Văn, Toán, Ngoại ngữ

60

- Ngành Công nghệ thông tin

C480201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, tiếng Anh.

70

- Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, tiếng Anh.

105

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

1. Toán, Lý, Hóa.

2. Toán, Lý, tiếng Anh.

95

21

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT Ô TÔ

COT

250

- Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 046 325 8761, 0989531733

- Website: http://www.caodangoto.vn

Các ngành đào tạo cao đẳng chính quy

250

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

C510205

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

100

- Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

C510201

40

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

40

- Ngành Công nghệ Thông tin

C480201

40

- Ngành Kế toán

C340301

30

Lập Phương

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0