Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động

Báo Công Thương8 tháng trước

Cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường lao động lành mạnh là góp phần bảo đảm an toàn trong sản xuất, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động

Công ty TNHH May Tiến Thuận bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho đội ngũ công nhân

Ngành Công Thương vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2017 tại Quảng Ninh. Là ngành đặc thù, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATVSLĐ cao nên nhiều năm qua, công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ (PCCN) luôn là nhiệm vụ cấp bách được Bộ Công Thương quan tâm, có nhiều chỉ đạo kiên quyết, kịp thời. Các ngành chức năng cũng thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn, triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp xảy ra.

Điển hình tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong năm 2016 đã tổ chức 11 đoàn kiểm tra định kỳ công tác an toàn sức khỏe môi trường tại trên 50 đơn vị trong tập đoàn. Các đơn vị thuộc tập đoàn luôn duy trì hình thức kiểm tra 4 cấp: Kiểm tra an toàn đầu ca làm việc, cấp tổ đội, cấp công ty và cấp tổng công ty.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng thường xuyên phổ biến sâu rộng đến các cán bộ, công nhân viên thuộc tập đoàn quy chế công tác quản lý an toàn; đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình an toàn điện theo hướng tinh gọn, đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh. Chỉ tính riêng trong năm 2016, EVN đã triển khai huấn luyện an toàn cho 93.673 người lao động (NLĐ) tại các đơn vị thuộc tập đoàn; tổ chức kiểm tra tại 4 tổng công ty điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và 3 tổng công ty phát điện nhằm đánh giá, củng cố công tác ATVSLĐ và PCCN.

Tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, công tác quản lý cũng như thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hàng năm từ tập đoàn đến các đơn vị thành viên đã đi vào nề nếp. Năm 2016, tập đoàn đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện ATVSLĐ - PCCN tại các đơn vị; kiểm tra định kỳ vào quý II và IV; kiểm tra chuyên đề cơ điện, phòng chống thiên tai do mưa lũ, chuyên đề năng lực các trạm bơm mỏ hầm lò, kiểm tra đột xuất không báo trước...

Bên cạnh đó, tại những tập đoàn lớn khác như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất hay Tổng công ty Thép, Tổng công ty Thuốc lá, công tác tự kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ - PCCN tại các đơn vị cũng đều được thực hiện nghiêm túc. Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn PCCN được thực hiện định kỳ và NLĐ được quán triệt, thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, song trong năm 2016, ngành Công Thương vẫn xảy ra 5 vụ cháy nổ, 709 vụ TNLĐ. Qua phân tích, điều tra cho thấy, một trong các nguyên nhân chính dẫn đến TNLĐ là người sử dụng lao động, cán bộ quản lý chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc triển khai các quy định về ATVSLĐ - PCCN; nhận thức, kỹ năng của NLĐ còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các mối nguy hiểm tại nơi làm việc, cũng như chưa có các biện pháp phòng tránh… Vì vậy, năm 2017, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện ATVSLĐ - PCCN, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty đẩy mạnh ưu tiên việc thực hiện các giải pháp mang tính phòng ngừa như: Đầu tư trang thiết bị, cơ giới hóa, tự động hóa khu vực sản xuất có nhiều nguy cơ mất an toàn cho NLĐ... Bên cạnh đó, phải rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật để thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, PCCN…

Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Công tác phòng ngừa để hạn chế tối đa TNLĐ phải được đặt lên hàng đầu, bởi một khi xảy ra TNLĐ thì hậu quả rất lớn, ảnh hưởng không chỉ tới bản thân NLĐ, gia đình mà cả xã hội.

Thanh Tâm

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0