Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Báo Lao Động11 tháng trước

Sáng 24.2, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi thăm, nói chuyện chuyên đề về Hiến pháp 2013 và những điểm mới trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với các giảng viên, học viên.

Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi những nét tổng quan nhất về Hiến pháp 2013 và xây dựng nhà nước pháp quyền trong Hiến pháp 2013, những định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền đã được hiến định. Đây là chủ đề quan trọng trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Đặc biệt là trong bối cảnh đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng vừa qua đã xác định, phải tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và định hướng phát triển của nhà nước. Tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phương hướng cơ bản để tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Hiến pháp năm 2013 là tăng cường dân chủ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, Học viện sẽ có những liên kết với Quốc hội thông qua chương trình cụ thể. Theo đó, mỗi kỳ họp của Quốc hội sẽ có một số cán bộ giảng dạy tùy theo nhu cầu, nhiệm vụ từng người đến dự khán tại các kỳ họp của Quốc hội. Đặc biệt là các buổi thảo luận tại nghị trường về các vấn đề kinh tế, xã hội. Như vậy, ngoài nghiên cứu lý luận thì những ý kiến tranh luận của các đại biểu tại nghị trường sẽ bổ sung phần thực tiễn cho cán bộ giảng dạy của Học viện.

Xuân Hải

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0